W 1928 roku Hasan al-Banna powołał do życia Bractwo Muzułmańskie. Przedstawiciele tej organizacji twierdzili, że jedynym