Adam Węgłowski, Bardzo polska historia wszystkiego Nakładem wydawnictwa Znak Horyzont została wydana książka „Bardzo polska historia