Film jest niezwykle specyficznym źródłem historycznym, które od samego początku wzbudza kontrowersje wśród badaczy. W przypadku