W gronie rosyjskich geopolityków i badaczy, którzy zastanawiają się nad miejscem Rosji w świecie, nader mocno