Grzegorz Kaliciak po raz kolejny wydał wspomnienia opisujące przebieg jego służby wojskowej. Tym razem głównym tematem