Stalag XXI B/H Thure. Jeńcy wojenni w Turze w latach II wojny światowej / Prisoners of war in Tur during World War II

Dzięki inicjatywie polsko-amerykańskiej fundacji ukazała się nowa publikacja, która po raz pierwszy prezentuje monograficzne ujęcie historii jednego z zapomnianych obozów jenieckich na ziemiach obecnej Polski: Stalagu XXI B/H Thure.

Obóz funkcjonował w niewielkiej wsi Tur (niem. Thure), położonej niecałe 10 km. od Szubina (powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie) w latach 1940-1941. Przeznaczony był dla szeregowców i podoficerów, przede wszystkim brytyjskich. Przebywało w nim jednorazowo kilkuset żołnierzy.

W publikacji zaprezentowano szereg zdjęć ukazujących życie codzienne jeńców, fragmenty wspomnień czy listów, a także plan dawnego obozu. Większość z tych materiałów nie była wcześniej publikowana.

Autorami dwujęzycznego opracowania są dr Jan Daniluk, historyk z Gdańska oraz dr inż. Mariusz Winiecki, badacz historii i mieszkaniec Szubina. Obaj są członkami zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Upamiętnienia Obozów Jenieckich w Szubinie.

Fundacja została ustanowiona w listopadzie 2018 r. w wyniku wieloletniej współpracy pomiędzy byłymi amerykańskimi jeńcami Oflagu 64 (obozu jenieckiego istniejącego w Szubinie w latach 1943-1945) i ich rodzinami, a pasjonatami i badaczami historii jeńców wojennych w Polsce.

Misją Fundacji jest zachowanie, pogłębianie i popularyzacja wiedzy o alianckich jeńcach wojennych w niewoli niemieckiej w latach II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem losów tysięcy jeńców alianckich przetrzymywanych w obozach na terenie Szubina i okolic oraz obywateli polskich, którzy więźniom tym pomagali. Więcej na temat Fundacji: www.szubinpowcamps.org (strona prowadzona jest w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i francuskiej).

Opracowanie o Stalagu XXI B/H Thure autorstwa dr. Jana Daniluka i dr. inż. Mariusza Winieckiego jest pierwszą publikacją samodzielnie wydaną przez Fundację.

Obecnie obaj autorzy pracują nad kolejną – tym razem monografią poświęconą Oflagowi 64.

Publikację można nabyć w wybranych muzeach regionalnych oraz jenieckich, a także kontaktując się bezpośrednio z Fundacją. W styczniu br. została wysłana do szeregu bibliotek, archiwów i jednostek badawczych – tak w kraju, jak i za granicą.

Źródło: materiały prasowe

Opublikuj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*