Stalag I B Hohenstein

Stalag I B Hohenstein był jednym z największych niemieckich obozów jenieckich na terenie wschodniej Europy. Obecnie jedynymi śladami jego istnienia są skromne miejsce pamięci i niewielki cmentarz jeniecki. 

Stalag I B zlokalizowany był na terenach dzisiejszej miejscowości Królikowo, leżącej około 3 kilometrów od Olsztynka. Obóz działał w latach 1939-1944, szacuje się, że łącznie przetrzymywano w nim ok. 650 000 osób. Ok. 50 000 z nich zmarło i zostało pochowanych w zbiorowych mogiłach na terenie cmentarza w Sudwie. Najtragiczniejszym okresem w historii obozu była zima przełomu 1941/1942, kiedy to zmarło tam około 25 000 osób. Wiązało się to z lawinowym wzrostem liczby jeńców rosyjskich znajdujących się w stalagu, co spowodowane było atakiem Niemiec na ZSRR. W Stalagu I B przetrzymywano jeńców narodowości  polskiej, francuskiej, rosyjskiej, serbskiej, włoskiej i belgijskiej. Przebywający na terenie obozu jeńcy zmuszani byli do pracy na rzecz niemieckiej gospodarki, nie otrzymywali również należytej opieki medycznej. W stalagu znajdowała się co prawda izba chorych obsadzona przez wojskowych lekarzy (wywodzących się spośród jeńców), jednak prowizoryczny punkt nie dysponował odpowiednim wyposażeniem i zaopatrzeniem.

Powyższy tekst opracowano na podstawie tablicy informacyjnej autorstwa Zofii Januszkiewicz. 

Obecnie tereny byłego obozu użytkowane są jako grunty rolne i wykorzystywane w celach budowlanych. Obóz upamiętniony jest kamiennym pomnikiem oraz tablicami informacyjnymi w czterech językach przy szlaku turystycznym PTTK (nazwa szlaku: Szlak pieszy: Grunwald – Olsztynek). Obóz zlokalizowany był w pobliżu miejsca bitwy pod Grunwaldem z 1410 roku, pola bitwy pod Tannenbergiem z 1914 roku i nieistniejącego już Mauzoleum Hindenburga.

Zdjęcia: M.Mokrosiński, wiekdwudziesty.pl

Wojenny cmentarz ofiar niemieckiego obozu jenieckiego Stalag I B w Sudwie koło Olsztynka:
Źródło zdjęć: Wikimedia Commons, autor: Halibutt, licencja: CC BY-SA 3.0

Opublikuj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*