Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej

Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej

LOGO PRZYSTANEK kurbit.

Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki i  Oddział IPN w Białymstoku zapraszają na promocję książki Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej pod redakcją Violetty Wejs-Milewskiej i Ewy Rogalewskiej. Spotkanie odbędzie się 23 maja (poniedziałek) o godz. 16:00 w Przystanku Historia przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie.

W rozmowie o książce udział wezmą:

·         prof. Nina Taylor-Terlecka (Uniwersytet Oksfordzki) – eseistka, tłumaczka i badaczka literatury polskiej,

·         prof. Krzysztof Dybciak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – krytyk literacki i teoretyk  literatury,

·         dr hab. Violetta Wejs-Milewska (Uniwersytet w Białymstoku) – historyk i antropolog literatury,

·         dr Ewa Rogalewska (IPN Białystok) – historyk.

Książka Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej jest próbą spojrzenia na emigrację polityczną po 1939 roku z perspektywy różnych stanowisk badawczych. Składają się na nią artykuły historyków, badaczy literatury polskiej oraz literatur obcych, archiwistów i medioznawców.

„Tom zawiera wielkie bogactwo faktów, analiz, komentarzy dotyczących różnorodnych zagadnień związanych z istnieniem i funkcjonowaniem społeczności polskich na obczyźnie po 1939 r. Trafna decyzją redaktorek było zwrócenie uwagi wielu autorów na zagadnienia relacji zachodzących między emigracją a krajem – był to obszar dotąd zaniedbany badawczo, często bez winy naukowców, którzy nie mieli dostępu do materiałów archiwalnych. W miarę udostępniania zbiorów dokumentów w Polsce oraz krajach osiedlenia uchodźców pisanie na t tematy stało się możliwe. W omawianej publikacji znalazły się też prace z innych kręgów problemowych przynoszące nowe rozpoznania; dotyczy to interpretacji dzieł literackich, analizy gatunków, poznawania biografii twórców i działaczy politycznych, funkcjonowania instytucji kulturalnych i społecznych, a nawet całych środowisk wychodźczych w poszczególnych krajach osiedlenia (…)”.

Z recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Dybciaka

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1747168718862734/

Opublikuj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*