Pandemie, głód i katastrofy przemysłowe XX i XXI wieków. 13. konferencja z cyklu „Genealogie Pamięci”

Jak doświadczenia epidemii, głodu, klęsk żywiołowych i katastrof przemysłowych zapisały się w pamięci społecznej i kulturowej? Jak na tę pamięć wpłynęły dokonujące się w XX i XXI wieku przemiany polityczne, społeczne i cywilizacyjne? Dlaczego oficjalne narracje o minionych zjawiskach wciąż dzielą społeczeństwa? Ruszyła rejestracja uczestników XIII konferencji z cyklu „Genealogie Pamięci”, która odbędzie się 22–24 listopada w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego z transmisją online. Cykl „Genealogie Pamięci” organizowany jest przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność.

Tegoroczna konferencja poświęcona jest relacjom między pamięcią a szeroko pojętą biopolityką. Ponad czterdzieści badaczek i badaczy z całego świata podejmie problematykę wielkoskalowych zjawisk, takich jak pandemie, głód czy katastrofy przemysłowe. Poruszane podczas konferencji zagadnienia dotyczyć będą również sposobu, w jaki pamięć i rzeczywistość traumatycznych wydarzeń są przepracowywane na poziomie zbiorowym oraz jakie dyskursy pamięci i niepamięci temu towarzyszą.

Praktyki konstruowania pamięci o zjawiskach, które bezpośrednio wpływają na życie człowieka, są złożone i zmienne. Wraz z upływem czasu zmieniają się nie tylko wspomnienia o minionych wydarzeniach, ale również to, co w kontekście doświadczonych tragedii uznaje się za ważne. Co więcej, udział w procesie kształtowania pamięci biorą zarówno ludzie, jak i różne aspekty otaczającego świata, w tym przedmioty i krajobrazy przemysłowe. Na przestrzeni XX wieku wykształciły się różne wzorce pamięci. Jedne wynikały z tabuizacji, której celem była ochrona społeczeństwa przed nadmiernym lękiem i chaosem. Inne ściśle wiązały się z polityką państwa i stosowanymi przez nie strategiami ochronnymi, cenzurą. Apokaliptyczne scenariusze i ich wpływ na przyszłość pamięci wydają się również nie tracić aktualności.

W ramach wydarzenia, które uświetnią wykłady wprowadzające dwóch wybitnych badaczek – prof. Dory Varghi (Uniwersytet w Exeter i Uniwersytet Humboldta w Berlinie) oraz Marguéritte Corporaal (Uniwersytet Radboud w Nijmegen) zorganizowana zostanie również publiczna debata  pt. „Między traumą, pamięcią i zapominaniem – katastrofy nuklearne, środowiskowe i spowodowane działalnością człowieka w XX i XXI wieku”.

Cykl „Genealogie Pamięci” to wiodący międzynarodowy projekt akademicki realizowany przez ESPS od 2011 roku. Jego celem jest ułatwienie wymiany intelektualnej między badaczkami i badaczami z różnych dyscyplin nauki, zajmujących się pamięcią i historią  oraz promocja ich prac w międzynarodowym środowisku akademickim. Organizowane w ramach cyklu konferencje dają asumpt do wielu publikacji. Materiały kilku poprzednich konferencji ukazały się m.in. w serii wydawniczej European Remembrance and Solidarity, (Routledge) Konferencja finansowana jest ze środków niemieckiego Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM) oraz ze środków Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji „Genealogii Pamięci” można znaleźć na stronie: Genealogies of Memory 2023: Pandemics, famines and industrial disasters of the 20th and 21st centuries | ENRS

Źródło informacji: Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność

Opublikuj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*