Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie w Warszawie

Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie w Warszawie

Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie, które odbędą się w dniach 7-9 października 2015 roku, zgromadzą środowisko konserwatorów, restauratorów i miłośników zabytków. Eksperci Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych omówią m.in. problematykę archiwistyki społecznej i warunków przechowywania zbiorów. Spotkanie będzie miało miejsce w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie, gdzie równolegle trwać będą III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO.

targidziedzictwo

Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie łączą teorię z praktyką. Prezentowana jest tam zarówno oferta firm wyspecjalizowanych w restauracji, renowacji i rewitalizacji zabytków, jak i oczekiwania instytucji, które w imieniu państwa sprawują nadzór nad prawidłowym procesem konserwacji. Wydarzenie obejmie konferencje, podczas których poruszane będą aktualne dla branży zagadnienia. W tym roku będzie mowa m.in. o archiwistyce społecznej i tematach związanych z przechowywaniem zbiorów.

Archiwistyka społeczna

Przedstawiciele Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (NDAP) poprowadzą wykład pt. „Archiwistyka społeczna – porządkowanie i zabezpieczanie zbiorów”. Jest on kierowany przede wszystkim do prywatnych muzeów i kolekcjonerów, stowarzyszeń bibliofilskich, fundacji artystycznych, kombatanckich czy organizacji społecznych. To właśnie te jednostki często gromadzą fotografie, wspomnienia, nagrane relacje i dokumenty życia społecznego. Tym samym ocalają historie życia codziennego oraz dzieje lokalne, które nie zawsze mają szanse trafić do archiwów państwowych. Podczas konferencji prelegenci z NDAP przybliżą sposoby i metody organizacji tego typu archiwów, ich współpracy z państwową służbą archiwalną, a także aspekty gromadzenia, przechowywania i opracowywania materiałów w archiwach społecznych.

Ciekawym rozszerzeniem wykładu będzie tematyczna wystawa organizowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych dotycząca archiwów rodzinnych.

Warunki przechowywania zbiorów

Z kolei w wykładzie pt. „Warunki przechowywania zbiorów – nowe kierunki, nowe trendy” eksperci z NDAP i Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów skupią się na problematyce właściwego przechowywania zbiorów, ważnej dla przedstawicieli muzeów, bibliotek i archiwów.

W wykładzie zaprezentowane zostaną m.in. kompleksowe metody ochrony zbiorów i środki stosowane do utrzymania ich w niezmienionym stanie zachowania. Eksperci zwrócą także uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa zbiorów, w tym zabezpieczenia obiektów muzealnych przed kradzieżą i aktami wandalizmu. Omówione zostaną metody ochrony na wypadek katastrofy, zabezpieczenia przeciwpożarowe i ochrona fizyczna zbiorów, w tym zamknięcia gablot i witryn, a także przestrzeganie zasad przenoszenia muzealiów. Nie zabraknie informacji na temat właściwych warunków eksponowania obiektów muzealnych, np. odpowiedniej temperatury, wilgotności i oświetlenia. Specjaliści opowiedzą także o sposobach konserwacji i stałym monitoringu stanu zachowania, katalogowaniu, naukowym opracowaniu i inwentaryzacji zbiorów, jak i ograniczaniu udostępniania oryginałów poprzez posługiwanie się dokumentami zastępczymi.

Patronaty

Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie objęte zostały patronatem Piotra Żuchowskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, generalnego konserwatora zabytków oraz Rafała Nadolnego, mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Wstęp na wykłady jest bezpłatny po dokonaniu rejestracji. Więcej informacji na www.targidziedzictwo.pl

Źródło: materiały prasowe

Opublikuj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*