Od kuchni, ale patrząc w przyszłość – podsumowanie konferencji „Polski Słownik Biograficzny imprimis”

To było ważne wydarzenie dla polskiej humanistyki. Ponad 120 osób – w sposób „tradycyjny” i online uczestniczyło w środę 6 marca w konferencji „Polski Słownik Biograficzny imprimis. Seria podstawowa i uzupełniająca”.

Konferencja, organizowana przez Zakład Polskiego Słownika Biograficznego Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, była okazją do podsumowania projektu ministerialnego Opracowanie i udostępnienie Listy Haseł do serii uzupełniającej „Polskiego Słownika Biograficznego” (program “Nauka dla Społeczeństwa”). Sprawozdanie z realizacji tego zadania wygłosił jego koordynator Mariusz Ryńca, zwracając uwagę na fakt, że w promocji mocno wykorzystano internet. Działania „wirtualne” przełożyły się na te realne.

– Cieszy nas duże – jak na specjalistyczną konferencję – zainteresowanie internautów. Nasze spotkanie, organizowane w Krakowie, gdzie przecież „bije serce PSB”, śledziło na bieżąco kilkadziesiąt osób, nie raz zabierając ciekawy głos w dyskusji. Bez kozery można stwierdzić, że o projekcie listy haseł do serii uzupełniającej PSB usłyszano w całej Polsce

– cieszył się zaraz po konferencji prof. Andrzej Romanowski, redaktor naczelny Polskiego Słownika Biograficznego.

Spore poruszenie wywołał wątek zarobków redaktorów tworzących Polski Słownik Biograficzny, a także perspektywy finansowania tego narodowego projektu w przyszłości. Uczestnicy konferencji zgodzili się, że potrzebne są tu radykalne zmiany.

– Dobrze rozumiana „polityka historyczna państwa” powinna opierać się na wspieraniu właśnie takich dzieł jak PSB. Polski Słownik nikogo nie wychwala, nikogo nie zniesławia. Jesteśmy poza sporem politycznym, i w sprawie finansowania PSB również powinno nie być żadnych podziałów. Nie da się funkcjonować „od grantu do grantu”

– wyjaśniał prof. Romanowski.

W trakcie spotkania nie zabrakło również informacji o „kuchni” Słownika, największych „wpadkach”, ale i sprawach godnych najwyższego uznania. Jak zdradzili referujący, PSB udało się czasami „omijać cenzurę” w czasach PRL, choć zdarzały się i biogramy, których dziś nikt nie opublikowałby.

Jednym z dominujących wątków był także dalszy rozwój PSB z wykorzystaniem internetowych narzędzi. Prelegenci i goście konferencji wspólnie dyskutowali o rozwoju humanistyki w kontekście jej cyfryzacji, a także roli i warsztacie słownika w ramach humanistyki cyfrowej.

Konferencję prowadził redaktor naczelny „Polskiego Słownika Biograficznego” prof. Andrzej Romanowski, aktywnie uczestniczył również przewodniczący Rady Naukowej Słownika prof. Włodzimierz Mędrzecki. Wydarzenie poprzedziło wręczenie Medalu Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk redaktorce Słownika dr hab. Elżbiecie Orman, prof. Instytutu Historii PAN.

Zapis konferencji dostępny jest na profilu facebookowym PSB: https://www.facebook.com/polskislownikbiograficzny/videos/418240217347838

Źródło: materiały prasowe

Opublikuj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*