Obchody 83. rocznicy powołania Batalionów Chłopskich – 9 października 2023 r.

W poniedziałek 9 października br. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek Prezesa Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich organizuje obchody rocznicowe powołania do życia Batalionów Chłopskich.

Uroczystości z udziałem asysty honorowej Wojska Polskiego rozpoczną się o godz. 10:30 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, gdzie szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk złoży wiązanki kwiatów oraz zapali znicze przed pomnikiem „Ku chwale Batalionów Chłopskich”, a także na grobie generała dywizji Franciszka Kamińskiego. Następnie minister uda się przed pomnik Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet, aby uczestniczyć w głównych uroczystościach w trakcie których planowane jest m. in. jego wystąpienie.

9 października 2023 r., Warszawa

godz. 10:30 – Cmentarz Wojskowy na Powązkach

godz. 12:00 – pomnik Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet. (skwer przy ul. Czerniakowskiej i al. Polski Walczącej)

—————————————————————————————————————–

Bataliony Chłopskie (BCh) powstały w sierpniu 1940 r. (pierwotnie jako Straż Chłopska, „Chłostra”) na skutek sporów politycznych w łonie Związku Walki Zbrojnej. Stanowiła siły zbrojne Stronnictwa Ludowego, ale w jej składzie znaleźli się także członkowie Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej. Organem nadzorującym było Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego, którego reprezentantem był Józef Niećko, ale główną postacią Batalionów Chłopskich był w praktyce ich Komendant Główny przez cały okres, Franciszek Kamiński.

W momencie największego rozwoju BCh liczyły ok. 170 tys. członków, wyłącznie z terenów wiejskich – Bataliony nie operowały w miastach. Szacuje się, że w trakcie otwartych walk, działań dywersyjnych i w wyniku aresztowań poległo ok. 7 tys. żołnierzy BCh. Do najgłośniejszych osiągnięć formacji należało dostarczenie materiałów wywiadowczych o próbach z niemieckimi rakietami V-1 i V-2, choć na co dzień oddziały głównie przejawiały aktywność przy niszczeniu trakcji kolejowej i łączności, odbijaniu więźniów z aresztów gestapo i obronie mieszkańców wsi przed pacyfikacjami. Politycznie organizacja była najbliższa Armii Krajowej, zajmując stanowisko antykomunistyczne i antynacjonalistyczne. Mimo niechęci do pełnego scalenia z AK (choć formalnie zostało ono dokonane między 30 marca a 30 maja 1943 r.) wspólnie podejmowane akcje nie należały do rzadkości.

Źródło: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

Opublikuj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*