O szkołach polskich multimedialnie

Zespół redakcyjny pod kierownictwem red. Sławomira Ostrowskiego przygotował w internecie  multimedialną prezentację nt. szkół polskich w Niemczech, na terenie tzw. Pogranicza i Kaszub.

-Jeśli mówimy o szkołach polskich w Niemczech, to zwykle mamy na myśli 16 szkół na Warmii i Mazurach, o których napisano niemal wszystko – mówi Sławomir Ostrowski, autor licznych multimedialnych prezentacji historycznych. -Tymczasem o szkołach Pogranicza wiemy znacznie mniej, a trzeba pamiętać, że było ich tam dwukrotnie więcej niż na Warmii i Mazurach. Szkoły Pogranicza miały liczne oddziały i zatrudniały dziesiątki polskich nauczycieli. Niektórzy zresztą pracowali także na Warmii jak np. Maria Zientara-Malewska lub Robert Gransicki, który uczył w Pluskach i w pierwszych dniach wojny został przez Niemców wraz z wieloma innymi Kaszubami zamordowany w lesie kartuskim.

 

W prezentacji zgromadzono materiały archiwalne nt. wszystkich 33 szkół polskich działających na Babimojszczyźnie, Ziemi Złotowskiej i Kaszubach. Przytaczane są archiwalne wypowiedzi nauczycieli, opublikowano wiele nieznanych zdjęć, a także audiowizualne wypowiedzi tzw. świadków historii jak np. wspomnienia Władysława i Izydora Mackowiczów z patriotycznej rodziny znanej na Ziemi Złotowskiej z wielu działań na rzecz przyłączenia Złotowa do Polski.

Wśród prezentowanych materiałów znalazły się zdjęcia i dokumenty z archiwum rodzinnego zmarłego 8 lipca 2023 r. Rocha Mackowicza, emerytowanego profesora ornitologa z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Roch Mackowicz był synem Jana, nauczyciela polskich szkół na Pograniczu, oraz ostatnim uczniem Gimnazjum Polskiego w Kwidzynie.

W 2022 r. red. Sławomir Ostrowski korzystając ze stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizował multimedialną prezentację nt. szkół polskich w Prusach Wschodnich. Teraz do projektu dołączyły szkoły z Pogranicza i Kaszub. Łącznie zgromadzono materiały archiwalne nt. 59 szkół polskich w Niemczech działających w latach 1929-39.

-Aby obraz był pełen, powinno się zaprezentować jeszcze szkoły ze Śląska – mówi Sławomir Ostrowski. -Na ich temat wiadomo najmniej choć na podstawie konwencji genewskiej, działały już od 1923 r. Liczę, że w najbliższej przyszłości uda się dokończyć „trylogię” szkół polskich w Niemczech.

Realizacja projektu nt. szkół polskich na terenie Pogranicza i Kaszub została dofinansowana przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Partnerem projektu była olsztyńska Fundacja im. Bronisława Sałudy.

Opublikuj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*