Mogiła w Mniszku

W Mniszku w województwie kujawsko-pomorskim, między Świeciem a Grudziądzem, znajduje się miejsce jednej z największych na Pomorzu niemieckich zbrodni przeciwko ludności polskiej.

Na terenie dawnej żwirowni położonej w miejscowości Mniszek w gminie Dragacz podczas okupacji zamordowanych zostało około 10 000 osób, w tym kobiety i dzieci. Były to ofiary realizowanych od 1939 roku  Intelligenzaktion, akcji pacyfikacyjnych, a także jeńcy wojenni oraz ofiary programu T4 (m. in. ponad 1000 pacjentów i personel szpitala psychiatrycznego w Świeciu). Zamordowani byli mieszkańcami ówczesnych powiatów: świeckiego, chełmińskiego, grudziądzkiego, bydgoskiego i starogardzkiego.

Ludobójstwo upamiętnia pomnik w formie obelisków informujących o ofiarach zbrodni oraz krzyż z ossuarium, w którym znajduje się część odnalezionych na miejscu szczątków ludzkich. Po wojnie zidentyfikowano jedynie 312 ofiar.

Opublikuj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*