Konferencja „Pomorze, Prusy i ich sąsiedzi na przestrzeni dziejów”

Perspektywy historii lokalnej i związków ponadregionalnych rzadko idą w parze, naprzeciw czemu wychodzą organizatorzy konferencji „Pomorze, Prusy i ich sąsiedzi na przestrzeni dziejów”. W połowie kwietnia w Gdańsku międzynarodowe obrady młodych historyków skupią się nad związkami południowych wybrzeży Morza Bałtyckiego z ziemiami leżącymi w głębi lądu i po drugiej stronie morza.

Północną część Polski obejmują dwie wyjątkowe krainy historyczne, które jednak znajdują się w granicach naszego kraju tylko częściowo. Szeroko pojmowane Pomorze i Prusy, południowe wybrzeża Morza Bałtyckiego, splecione są ze sobą wspólnymi warunkami geograficznymi i przyrodniczymi. Na przestrzeni dziejów pozostawały one pod wpływem tych samych sfer cywilizacyjnych, choć obejmowane były przez różne, lecz ściśle związane ze sobą organizmy polityczne. Ich losy uzależnione były również od sąsiednich ziem, leżących w głębi lądu jak i znajdujących się po drugiej stronie morza.

W dniach 18-19 kwietnia 2024 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku odbędzie się międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka „Pomorze, Prusy i ich sąsiedzi na przestrzeni dziejów”. Do udziału zapraszają organizatorzy – Naukowe Koło Historyków UG i Centrum Badań Memlingowskich. Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań młodych historyków w kręgu międzynarodowym, zaś tematem obrad prelegentów będą zagadnienia historii regionalnej Pomorza oraz Prus, jak i ich związki z sąsiadującymi z ziemiami.

Panele konferencji będą miały charakter problemowy – lista proponowanych przez organizatorów tematów wystąpień obejmuje różnorodne wątki: geografia historyczna, polityka i strefy wpływów, relacje gospodarcze, osadnictwo i architektura, społeczeństwo czy życie codzienne. Przewidziane są również dwa panele tematyczne – późnośredniowieczny oraz kodykologiczny.

Do składania abstraktów wystąpień zaproszeni są studenci, doktoranci i młodzi naukowcy z kierunków Historia, Archeologia, Historia sztuki i pokrewnych. Organizatorzy zaznaczają swoją otwartość na propozycje przedstawienia wyników badań prelegentów z szerokiego zakresu historii lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej obejmujących Pomorze i Prusy.

Językami konferencji są polski i angielski. Ma ona charakter stacjonarny, a na wystąpienia przewidziano czas do 20 minut. Opłata konferencyjna dla prelegentów wynosi 50 PLN, przy czym dla uczestników z Polski organizatorzy zapewniają nocleg (bez pokrycia kosztów transportu). Planowane jest wydanie dwujęzycznych materiałów pokonferencyjnych.

Wszystkie szczegóły dotyczące konferencji i najważniejsze terminy, wzór formularza zgłoszeniowego oraz aktualne informacje dostępne są na stronie wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/1096051131847000/

Patronat medialny:

Opublikuj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*