Portal wiekdwudziesty.pl prowadzony jest w ramach działalności Fundacji Wiekdwudziesty.pl.

Celem Fundacji są działania zmierzające do:

a) Rozwijania i umacniania świadomości historycznej społeczeństwa, w szczególności historii Polski i powszechnej XX wieku.

b) Wychowywania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu tj. przekazywanie młodemu pokoleniu historii, kultury oraz tradycji.

c) Prowadzenie badań naukowych, opracowywanie i publikowanie dokumentów, wspomnień i świadectw a także artykułów popularnonaukowych oraz popularyzowanie wiedzy historycznej.

d) Popularyzacji czytelnictwa.

e) Działania na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest m.in. działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, naukowo-techniczna, dobroczynność, ochrona zabytków, ochrona dóbr narodowych, ochrona środowiska, w szczególności działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie historii Polski i powszechnej.

f) Wspierania lokalnych inicjatyw społecznych.

Pełen statut fundacji w formacie .pdf

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Fundacja
KRS: 0000953300
REGON: 52126109400000
NIP: 5833444918
Rok powstania: 2022
Organizacja pożytku publicznego: Nie