Dzień Kadeta i 50-lecie OLL – Plan konferencji w Dęblinie

X Konferencja Naukowa pt. „Edukacja patriotyczna młodzieży” ma na celu analizę ale i diagnozę problemów dotyczących szeroko pojętej edukacji patriotyczno – obronnej społeczeństwa (młodzieży) w aspekcie współczesnych zagrożeń, wychodzi naprzeciw potrzebie dyskusji nad bezpieczeństwem człowieka, społeczeństwa, państwa.

W agendzie konferencji znajdzie się problematyka wpływu polskich doświadczeń historycznych w kształtowaniu świadomości społeczno – obronnej z uwypukleniem wątku regionalizmu. Pojemność tematyczna z założenia jest obszerna, gdyż słowa kluczowe – edukacja i patriotyzm stanowią o wzajemnej interakcji. Konferencja połączona będzie z obchodami Dnia Kadeta oraz Jubileuszu  50-lecia Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie.

Kontekst Konferencji zawiera się w dwóch zakresach wiedzowych:

  • historycznym (regionalnym), w którym organizatorzy główny nacisk poznawczy zamierzają skupić na zagadnieniach lokalnych, bilansie 50-lecia Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie, losach absolwentów a także problematyce upamiętniającej wychowanków i absolwentów Korpusów Kadetów II RP – szkół wojskowych dla małoletnich,
  • współczesnym, opisującym aktualne zagadnienia obronne w wielopłaszczyznowym wymiarze
    w skali mikro ale i makro z uwypukleniem zagadnień prospołecznych.

X Konferencja Naukowa pt. Edukacja patriotyczna młodzieży. 50 Lat Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie – Szkoła i Absolwenci. Moderują: dr hab. inż. prof. SWPW Remigiusz Wiśniewski oraz dr Rafał Depczyński

Plan konferencji (09.00-13.25):

– 09.00 -10.00 – Rejestracja uczestników – Klub Uczelniany LAW

– 10.00 – 10.30 – Uroczyste rozpoczęcie konferencji – gen. bryg. pil. dr. inż.  Krzysztof Cur Rektor – Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej oraz dr hab. inż. prof. SWPW Remigiusz Wiśniewski Kierownik Zakładu Nauk o Bezpieczeństwie i Edukacji Obronnej Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica;

– 10.30 – 10.50 – Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura – narodziny i długie trwanie legendy – dr Tomasz Osiński Lotnicza Akademia Wojskowa;

– 10.50 – 11.10 – Brak systemu szkolenia – słów kilka o tym, jak Polacy przygotowani są do wojny – dr Rafał Depczyński Akademia Pomorska;

– 11.10 – 11.30 – Patriotyzm także daleko poza krajem, czyli o działalności propagandowej Poselstwa/Ambasady RP w Moskwie w okresie międzywojennym – dr hab. prof. LAW Marcin Kruszyński Lotnicza Akademia Wojskowa;

– 11.30 – 11.50 – Ceremoniał Wojskowy jako podstawowe narzędzie w kształtowaniu wizerunku wojska polskiego – ppłk dr Paweł Orłowski Lotnicza Akademia Wojskowa;

– 12.10 – 12.30 – Nauczanie strategii w polskim szkolnictwie wojskowym – dr Paweł Piotrowski Akademia Sztuki Wojennej;

– 12.30 – 12.50 – Geneza, tradycje, współczesność (LL) Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie – mgr inż. Andrzej Jaworski Ogólnokształcące Liceum Lotnicze;

– 13.00 – 13.25 – Koncert zespołu wokalnego „Dywizjon”. Skład zespołu tworzą uczniowie OLL

Stałym zamierzeniem debaty naukowej jest część patriotyczna z okazji Święta Kadetów, która po zakończeniu Konferencji odbędzie się przed Pomnikiem Bohaterskich Lotników Dęblińskiej Szkoły Orląt w wymiarze czasowym od godziny 14.00 – 14.30. Uroczystość pod względem ceremonialnym zabezpiecza pododdział honorowy Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego z Dęblina oraz pododdział reprezentacyjny kadetów I Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego, liceum mundurowego z Kutna.

źródło: materiały prasowe, http://salwa.net.pl/

Opublikuj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*