Historia Polski

TS-11 Iskra

Samolot TS-11 Iskra stał się najważniejszą konstrukcją w karierze inż. Tadeusza Sołtyka. Niecałe 20 lat po

Florian Ceynowa i sprawa młodokaszubska

Florian Ceynowa był jedną z czołowych postaci budzącego się do życia ruchu kaszubskiego. Dzięki jego organicznej

Caudron CR.714

29 kwietnia 2015 roku do krakowskiego Muzeum Lotnictwa Polskiego trafił unikatowy eksponat. Z Finlandii udało się

Poczta Polska w Gdańsku 1 września 1939 roku

1 września 1939 roku o godzinie 4.45 pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał polskich pozycji na Westerplatte.[1] Niemal

Telewizja Polska w latach 1945-81. Zarys historii

Rozwój Telewizji Polskiej 1947-80 Początki badań nad wprowadzeniem telewizji w Polsce sięgają 1935 roku, kiedy profesor

Debata nad Konkordatem z 1925 roku w świetle sprawozdań stenograficznych Sejmu i Senatu

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku przyniosło przede wszystkim dwie rzeczy: radość z tego, że

Od Smutka do Morskiego Duszka. Zarys historii śmigłowców Marynarki Wojennej w latach 1960-2010

Polskie lotnictwo morskie istnieje od lipca 1920 roku. Wówczas, 15 lipca, odbył się pierwszy lot samolotu

Tło polityczne Dekretu o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych z 1953 roku

Od wielu lat dużym zainteresowaniem historyków cieszy się historia Kościoła Katolickiego w Polsce w latach 1945-89

Protestanci na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939-1945

Ziemie polskie, zajęte przez wojska III Rzeszy podczas kampanii wrześniowej, do 25 października 1939 roku podlegały

Marynarka Wojenna a polskie miesiące

W okresie istnienia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej co jakiś czas dochodziło do czynnych aktów nieposłuszeństwa obywatelskiego. Przyczyny

ORP Błyskawica 1937-1946

25 listopada mija kolejna rocznica podniesienia bandery na ORP Błyskawica. Warto przybliżyć historię tego wyjątkowego okrętu.

Protestantyzm wobec problemów społecznych oraz rola kulturotwórcza protestantów na terenach polskich w XX-leciu międzywojennym

Z chwilą odzyskania w roku 1918 niepodległości – po 123 latach zaborów – sytuacja społeczna i