BT-1000

W zbiorach Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni znajduje się niezwykły eksponat z okresu II wojny światowej. W grudniu 2017 roku zaprezentowano zrekonstruowaną niemiecką bombotorpedę BT-1000. Pod koniec 2016 roku w lesie w Babich Dołach odnaleziono głowicę BT-1000 i poddano ją renowacji oraz dołączono silnik znajdujący się już wcześniej na stanie muzeum.

W czasie wojny Gdynia była najważniejszym ośrodkiem badawczym niemieckich torped, czego widocznym śladem są dwie torpedownie umieszczone na wodach Zatoki Gdańskiej. BT-1000 była próbą znalezienia skutecznej broni przeciwokrętowej zdolnej do zwalczania licznych jednostek przeciwnika. Koncepcja użycia BT-1000 opierała się na tym, aby detonacja nastąpiła pod kadłubem okrętu lub też głowica miała klasycznie eksplodować przy uderzeniu o burtę. Masa materiałów wybuchowych umieszczonych w BT-1000 wynosiła 720 kilogramów, co miało gwarantować niemal pewne zatopienie atakowanego okrętu. Silnik rakietowy zapewniał pracę na dystansie 3200 metrów.

Ostatecznie Niemcom nie udało się wprowadzić do uzbrojenia tej broni – mimo prób przeprowadzanych na Zatoce Gdańskiej, dowodzących skuteczności BT-1000.

Dzięki pracy pasjonatów i muzealników z Gdyni można obecnie podziwiać ten jedyny na świecie zachowany egzemplarz bombotorpedy.

Zdjęcia: Michał Szafran, odwaszegofotokorespondenta.blogspot.com

Komentarze
  1. Dyzio
  2. Maciek

Opublikuj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*