Archiwum tekstów autora

Pakty i układy w międzywojennej Europie – perspektywa historiozoficzna

Polityka od wieków fascynowała uważnych badaczy. Wywoływała całą gamę emocji: radość, obawy, szyderczy śmiech, ironię, powagę,

Obraz dwudziestolecia międzywojennego i II wojny światowej w świetle podręczników do nauki religii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach 2001-2010

Wykorzystanie treści historycznych na lekcjach religii w szkołach ponadgimnazjalnych może na początku dziwić. Powszechnie bowiem wiadomo,