Inscenizacja wydarzeń stanu wojennego w Gdańsku 12 grudnia 2015 roku na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej odbyła