Propozycje artykułów oraz pytania dotyczące publikacji w naszym portalu prosimy przesyłać na adres:

redakcja@wiekdwudziesty.pl

Na maile odpowiadamy zawsze w ciągu 24 godzin.  W razie braku odpowiedzi, prosimy o sprawdzenie spamu, a jeśli faktycznie nie odpisaliśmy – o ponowny kontakt.

Zalecenia redakcyjne

Dla artykułów historycznych (działy “Historia Polski” i “Historia powszechna”):

Artykuł nie może być krótszy niż 10 000 znaków ze spacjami (6 stron znormalizowanych – strona znormalizowana – 1800 znaków ze spacjami). Umownie przyjmujemy, że parametry strony znormalizowanej w programie MS Word to czcionka 13 i interlinia 1,5. Nie określamy maksymalnej długości artykułu – w razie konieczności podzielenie tekstu na części zostanie indywidualnie skonsultowane z Autorem.

Artykuł musi zawierać aparat naukowy w postaci bibliografii oraz przypisów.

Dla tekstów do działu “Recenzje”

Tekst nie może być krótszy niż 2 strony znormalizowane (3600 znaków). Recenzje mogą dotyczyć naukowych i popularnonaukowych książek historycznych, biografii, wspomnień oraz powieści historycznych osadzonych w realiach począwszy od przełomu XIX i XX wieku. Publikujemy również recenzje filmów.

We wszystkich powyższych przypadkach:

-Prosimy o niewklejanie ilustracji do tekstów. Proponowaną grafikę zalecamy przesłać jako załącznik do maila lub – w przypadku ilustracji dostępnych w Internecie – w formie linków wpisanych w wiadomości mailowej. Należy pamiętać o poszanowaniu praw autorskich, ilustracje powinny znajdować się w domenie publicznej lub na wolnej licencji.

-Dopuszczalne są wszelkie tematy związane z historią od połowy XIX wieku po czasy współczesne. Największy nacisk kładziemy oczywiście na okres XX wieku. Przykładowa problematyka: wojskowość, stosunki międzynarodowe, historia sztuki, historia polityczna, geografia historyczna, biografie, kultura i obyczaje.

-W bibliografii prosimy przede wszystkim o wykorzystywanie publikacji wydanych w formie drukowanej. Staramy się ograniczać wykorzystywanie stron internetowych ze względu na swoistą ulotność tego rodzaju nośnika informacji i potencjalny brak możliwości weryfikacji wykorzystanej w publikacji strony internetowej w przyszłości.

-Każdy tekst musi być poprzedzony krótkim, wytłuszczonym wprowadzeniem (tzw. lead). Jego długość nie powinna przekraczać kilku zdań.  Przykłady:
http://wiekdwudziesty.pl/franklin-delano-roosevelt/
http://wiekdwudziesty.pl/nts-legenda-bialej-emigracji-rosyjskiej/

 -Pozycje bibliograficzne prosimy uporządkować w kolejności alfabetycznej i numerować cyframi arabskimi.

-Prosimy o niezapisywanie tytułu artykułu oraz śródtytułów (jeśli występują) wersalikami (caps lock).

-Prosimy o przesyłanie tekstów w formacie .doc lub .docx.

Przypisy:
Przyjęta forma zapisu przypisów na przykładzie jednego z naszych artykułów. Prosimy dodawać je standardowo jako przypisy dolne (np. w Wordzie za pomocą opcji odwołania -> wstaw przypis dolny, w programie Openoffice: wstaw -> przypis dolny), po dodaniu przez nas tekstu na stronę zostaną one automatycznie przekształcone w nawias kwadratowy z numerem oraz przerzucone na koniec tekstu.

Ponadto:
Autorom przesyłamy zaświadczenia potwierdzające opublikowanie tekstu na portalu historycznym wiekdwudziesty.pl. W przypadku konieczności poprawek redakcyjnych odsyłamy do autora tekst wraz z zalecanymi zmianami. W przypadku wątpliwości dotyczących zalecanych zmian, jesteśmy otwarci na pytania i sugestie. Działania redakcyjne z naszej strony skupiają się na warstwie językowej.

Od lipca 2017 roku za każdy opublikowany na portalu wiekdwudziesty.pl artykuł historyczny jego autor otrzyma od nas dwie wybrane publikacje książkowe. Lista książek do wyboru ze względu na częste aktualizacje dostępna jest po kontakcie z redakcją.

Regulamin publikacji:

  1. Materiały do publikacji należy przesłać na adres: redakcja@wiekdwudziesty.pl . Przesłanie materiału jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  2. Autor udziela wydawcy portalu wiekdwudziesty.pl bezterminową i nieodpłatną licencję na wykorzystywanie nadesłanego materiału, wyraża również zgodę na publikację materiału w portalu wiekdwudziesty.pl
  3. Autor oświadcza, że nadesłany materiał jest jego autorstwa i nie narusza ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
  4. Artykuł nie może być krótszy niż 6 stron znormalizowanych.
  5. Artykuł musi zawierać aparat naukowy w postaci bibliografii oraz przypisów. Przyjęta forma przypisów na przykładzie jednego z naszych artykułów.
  6. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji materiału.

 Gdańsk, 24.01.2018