Propozycje artykułów oraz pytania dotyczące publikacji w naszym portalu prosimy przesyłać na adres:

redakcja@wiekdwudziesty.pl

Na maile odpowiadamy zawsze w ciągu 24 godzin.  W razie braku odpowiedzi, prosimy o sprawdzenie spamu, a jeśli faktycznie nie odpisaliśmy – o ponowny kontakt.

Zalecenia redakcyjne

Dla artykułów historycznych (działy “Historia Polski” i “Historia powszechna”):

Artykuł nie może być krótszy niż 10 000 znaków ze spacjami (6 stron znormalizowanych – strona znormalizowana – 1800 znaków ze spacjami). Umownie przyjmujemy, że parametry strony znormalizowanej w programie MS Word to czcionka 13 i interlinia 1,5. Nie określamy maksymalnej długości artykułu – w razie konieczności podzielenie tekstu na części zostanie indywidualnie skonsultowane z Autorem.

Artykuł musi zawierać aparat naukowy w postaci bibliografii oraz przypisów.

Dla tekstów do działu “Recenzje”

Tekst nie może być krótszy niż 2 strony znormalizowane (3600 znaków). Recenzje mogą dotyczyć naukowych i popularnonaukowych książek historycznych, biografii, wspomnień oraz powieści historycznych osadzonych w realiach począwszy od przełomu XIX i XX wieku. Publikujemy również recenzje filmów.

We wszystkich powyższych przypadkach:

-Prosimy o niewklejanie ilustracji do tekstów. Proponowaną grafikę zalecamy przesłać jako załącznik do maila lub – w przypadku ilustracji dostępnych w Internecie – w formie linków wpisanych w wiadomości mailowej. Należy pamiętać o poszanowaniu praw autorskich, ilustracje powinny znajdować się w domenie publicznej lub na wolnej licencji.

-Dopuszczalne są wszelkie tematy związane z historią od połowy XIX wieku po czasy współczesne. Największy nacisk kładziemy oczywiście na okres XX wieku. Przykładowa problematyka: wojskowość, stosunki międzynarodowe, historia sztuki, historia polityczna, geografia historyczna, biografie, kultura i obyczaje.

-W bibliografii prosimy przede wszystkim o wykorzystywanie publikacji wydanych w formie drukowanej. Staramy się ograniczać wykorzystywanie stron internetowych ze względu na swoistą ulotność tego rodzaju nośnika informacji i potencjalny brak możliwości weryfikacji wykorzystanej w publikacji strony internetowej w przyszłości.

-Każdy tekst musi być poprzedzony krótkim, wytłuszczonym wprowadzeniem (tzw. lead). Jego długość nie powinna przekraczać kilku zdań.  Przykłady:
http://wiekdwudziesty.pl/franklin-delano-roosevelt/
http://wiekdwudziesty.pl/nts-legenda-bialej-emigracji-rosyjskiej/

 -Pozycje bibliograficzne prosimy uporządkować w kolejności alfabetycznej i numerować cyframi arabskimi.

-Prosimy o niezapisywanie tytułu artykułu oraz śródtytułów (jeśli występują) wersalikami (caps lock).

-Prosimy o przesyłanie tekstów w formacie .doc lub .docx.

Przypisy:
Przyjęta forma zapisu przypisów na przykładzie jednego z naszych artykułów. Prosimy dodawać je standardowo jako przypisy dolne (np. w Wordzie za pomocą opcji odwołania -> wstaw przypis dolny, w programie Openoffice: wstaw -> przypis dolny), po dodaniu przez nas tekstu na stronę zostaną one automatycznie przekształcone w nawias kwadratowy z numerem oraz przerzucone na koniec tekstu.

Ponadto:
Autorom przesyłamy zaświadczenia potwierdzające opublikowanie tekstu na portalu historycznym wiekdwudziesty.pl. W przypadku konieczności poprawek redakcyjnych odsyłamy do autora tekst wraz z zalecanymi zmianami. W przypadku wątpliwości dotyczących zalecanych zmian, jesteśmy otwarci na pytania i sugestie. Działania redakcyjne z naszej strony skupiają się na warstwie językowej.

 

Regulamin publikacji:

  1. Materiały do publikacji należy przesłać na adres: redakcja@wiekdwudziesty.pl . Przesłanie materiału jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  2. Artykuły historyczne, recenzje oraz ciekawostki w portalu wiekdwudziesty.pl publikowane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0. Pełny tekst licencji można znaleźć tutaj: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
  3. Autor udziela wydawcy portalu wiekdwudziesty.pl bezterminową i nieodpłatną licencję na wykorzystywanie nadesłanego materiału, wyraża również zgodę na publikację materiału w portalu wiekdwudziesty.pl
  4. Autor oświadcza, że nadesłany materiał jest jego autorstwa i nie narusza ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
  5. Artykuł nie może być krótszy niż 8 stron znormalizowanych.
  6. Artykuł musi zawierać aparat naukowy w postaci bibliografii oraz przypisów. Przyjęta forma przypisów na przykładzie jednego z naszych artykułów.
  7. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji materiału.

 Gdańsk, 23.04.2014,