Historia Powszechna

Partia Demokratyczna USA

Partia Demokratyczna USA Amerykańska Partia Demokratyczna jest jedną z dwóch głównych sił politycznych w Stanach Zjednoczonych.

Exocet na Falklandach

Exocet na Falklandach W 1982 roku na południowym Atlantyku wybuchł konflikt pomiędzy Argentyną a Wielką Brytanią.

Pakty i układy w międzywojennej Europie – perspektywa historiozoficzna

Pakty i układy w międzywojennej Europie – perspektywa historiozoficzna Polityka od wieków fascynowała uważnych badaczy. Wywoływała

Współpraca NTS ze stroną polską w okresie międzywojennym

Współpraca NTS ze stroną polską w okresie międzywojennym W połowie lat 30. została utworzona emigracyjna organizacja

Operacja „Trust” – majstersztyk kontrwywiadu sowieckiego

Operacja „Trust” – majstersztyk kontrwywiadu sowieckiego Bolszewicy po wygraniu wojny domowej potrzebowali dłuższego okresu spokoju w

Reformy rzeczywiste czy pozorne? Rosyjskie społeczeństwo u progu dwudziestego wieku

Reformy rzeczywiste czy pozorne? Rosyjskie społeczeństwo u progu dwudziestego wieku Z jednej strony zatłoczone wiejskie chaty, pańszczyźniany

Wielki głód na Ukrainie

Wielki głód na Ukrainie Hołodomor – Wielka Klęska Głodu na Ukrainie to kryzys społeczno-gospodarczy na terenie

Caudron CR.714

Caudron CR.714 29 kwietnia 2015 roku do krakowskiego Muzeum Lotnictwa Polskiego trafił unikatowy eksponat. Z Finlandii

Robert Francis Kennedy

Robert Francis Kennedy 20 listopada 1925 roku urodził się Robert Francis Kennedy. Miał duże szanse zasiąść

NTS – legenda „białej” emigracji rosyjskiej

NTS – legenda „białej” emigracji rosyjskiej Jedną z najważniejszych emigracyjnych organizacji rosyjskich był Związek Narodowo-Pracowniczy (NTS),