Archiwum tekstów autora

Reformy rzeczywiste czy pozorne? Rosyjskie społeczeństwo u progu dwudziestego wieku

Reformy rzeczywiste czy pozorne? Rosyjskie społeczeństwo u progu dwudziestego wieku Z jednej strony zatłoczone wiejskie chaty, pańszczyźniany

O rozmnażaniu w wieku nauki i techniki – wpływ stereotypów na przekaz naukowy

Wprowadzenie „Słownik antropologii” definiuje rozmnażanie jako „wydarzenia zachodzące w trakcie całego cyklu życiowego (przede wszystkim kobiet),