Archiwum tekstów autora

Joanna i Andrzej Gwiazdowie, Historia przyznała nam rację

Joanna i Andrzej Gwiazdowie, Historia przyznała nam rację Przemiany polityczno-społeczne w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wywołują

Padraic Kenney, Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy a komuniści 1945-1950

Padraic Kenney, Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy a komuniści 1945-1950 Stosunki między robotnikami a władzami Polski Ludowej

Luigi Geninazzi, Czerwona Atlantyda. Upadek komunizmu w Europie Wschodniej

Luigi Geninazzi, Czerwona Atlantyda. Upadek komunizmu w Europie Wschodniej Żadne, nawet najlepsze naukowe opracowania nie są

Agnieszka Lewandowska-Kąkol, Na skraju piekła. Opowiadania i reportaże z Kresów

Agnieszka Lewandowska-Kąkol, Na skraju piekła. Opowiadania i reportaże z Kresów Nikogo nie trzeba przekonywać, jak tragiczne

Marek Koprowski, Kresy we krwi

Marek Koprowski, Kresy we krwi Polacy w USA, Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytanii. Polacy na Litwie, Białorusi

Stanisław Srokowski, Strach. Opowiadania kresowe

Stanisław Srokowski, Strach. Opowiadania kresowe Po przeczytaniu książki Stanisława Srokowskiego nasuwa się jedno słowo, które jest

P. Kowal, M. Cieślik; Jaruzelski. Życie paradoksalne

Paweł Kowal, Mariusz Cieślik; Jaruzelski. Życie paradoksalne Zdrajca, kolaborant, moskiewski pachołek czy bohater, mąż stanu, patriota?

Kamil Janicki, Epoka hipokryzji. Seks i erotyka w przedwojennej Polsce

Kamil Janicki, Epoka hipokryzji. Seks i erotyka w przedwojennej Polsce Od kilku lat możemy obserwować zainteresowanie

Agnieszka Lewandowska-Kąkol, Niezłomna. Zachowała godność w łagrach

Agnieszka Lewandowska-Kąkol, Niezłomna. Zachowała godność w łagrach Wielu Polaków angażujących się w działalność podziemia w latach

Johann Chapoutot, Wiek dyktatur. Faszyzm i reżimy autorytarne w Europie Zachodniej (1919-1945)

Johann Chapoutot, Wiek dyktatur. Faszyzm i reżimy autorytarne w Europie Zachodniej (1919 1945), przeł. A. Purchla Podczas